Odvetništvo Butinar Koper Družba in javne storitve

O podjetju

Odvetništvo Butinar Koper

MARKO BUTINAR - odvetnik

Stranke zastopam na naslednjih področjih prava:

  • davčno pravo,
  • insolvenčno pravo,
  • gospodarsko pravo,
  • delovno pravo.

MARKO BUTINAR - odvetnik, Koper 01

Davčno pravo

Davčno pravo ureja razmerja med državo in zavezanci za plačilo davkov in prispevkov. Je del javnega prava, ki delno pokriva področja civilnega in gospodarskega prava. Do prekrivanja prihaja pri prometu z nepremičninami, davku na dodano vrednost, davku od dohodkov pravnih oseb in pri obdavčitvi samozaposlenih.

Insolvenčno pravo

Insolvenčno pravo je panoga gospodarskega prava, ki ureja potek insolvenčnih postopkov, tj. postopkov zaradi plačilne nesposobnosti in/ali trajnejše nelikvidnosti pravnih ali fizičnih oseb. Mednje sodijo postopek prisilne poravnave ter tri vrste stečajnih postopkov (stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine).

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo je disciplina, ki se ukvarja s pravnimi normami in instituti, povezanimi z gospodarskim sistemom kot celoto, zlasti pa z delovanjem gospodarskih subjektov na trgu ter oblikovanjem, organizacijo in prenehanjem gospodarskih družb. Značilnost gospodarskega prava je prepletanje civilnih in javnopravnih norm.

Delovno pravo

Delovno pravo je sistem pravnih pravil in institutov, ki urejajo razmerje med delavcem in delodajalcem (individualno delovno pravo) in med sindikati ter delodajalci oziroma združenji sindikatov in delodajalcev (kolektivno delovno pravo).
 
Za dodatne informacije me lahko pokličete na: 041 349 904 ali pošljete poizvedbo na: odv.butinar@hotmail.com.
 
Odvetništvo Butinar Koper

Odvetništvo Butinar Koper

Ponudba

Davčno pravo


Davčno pravo ureja razmerja med državo in zavezanci za plačilo davkov in prispevkov. Je del javnega prava, ki delno pokriva področja civilnega in gospodarskega prava. Do prekrivanja prihaja pri prometu z nepremičninam...Ogled ponudbe

Insolvenčno pravo


Insolvenčno pravo je panoga gospodarskega prava, ki ureja potek insolvenčnih postopkov, tj. postopkov zaradi plačilne nesposobnosti in/ali trajnejše nelikvidnosti pravnih ali fizičnih oseb. Mednje sodijo postop...Ogled ponudbe

Gospodarsko pravo


Gospodarsko pravo je disciplina, ki se ukvarja s pravnimi normami in instituti, povezanimi z gospodarskim sistemom kot celoto, zlasti pa z delovanjem gospodarskih subjektov na trgu ter oblikovanjem, organizacijo in pr...Ogled ponudbe

Delovno pravo


Delovno pravo je sistem pravnih pravil in institutov, ki urejajo razmerje med delavcem in delodajalcem (individualno delovno pravo) in med sindikati ter delodajalci oziroma združenji sindikatov in delodajalcev (kolekt...Ogled ponudbe

Galerija podjetja

Pošlji povpraševanje Odvetništvo Butinar Koper

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

  • Ime Odvetništvo Butinar Koper
  • Polno ime MARKO BUTINAR - odvetnik
  • Davčna številka 15481000 SI15481000
  • Matična številka 2467054000
  • Davčni zavezanec Da