Geodetske storitve Geodeti d.o.o., Grosuplje Gradbeništvo

O podjetju

Geodetsko podjetje GEODETI d.o.o., Grosuplje vam nudimo celovite geodetske storitve.

S svojimi večletnimi izkušnjami in referencami vam bomo svetovali pri še tako zahtevnih nalogah kot so:

 • Ureditev meje
 • Parcelacija (delitev parcele in združitev parcel)
 • Izravnava meje
 • Označitev meje
 • Geodetski načrt (posnetek terena)
 • Zakoličenje objektov
 • Sprememba vrste rabe
 • Evidentiranje stavbe
 • Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb (evidentiranje stavbe)
 • Vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (vris vodov GJI)
 • Inženirska geodezija
 • Odmere dolžinskih objektov
 • Izdelava identifikacijskih potrdil

Za več informacij kliknite na stran ponudba, nas pokličite ali pa pošljite povpraševanje preko psletnega obrazca.

Če potrebujete kvalitetne geodetske storitve, potem je podjetje Geodeti d.o.o., Grosuplje pravi naslov za vas!

Geodetske storitve Geodeti d.o.o., Grosuplje

Ponudba

Ureditev meje


Ureditev in evidentiranje urejene meje je postopek, ki ga dober gospodar ne bi smel spregledati oz. opustiti.

Geodetske meritve so osnova za ureditev meje. V postopku urejanja meje se ureja ...Ogled ponudbe

Parcelacija


Parcelacija je združitev parcel in delitev parcele. Združitev parcel je geodetska storitev - oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice. Delitev parcele je ob...Ogled ponudbe

Geodetski načrt


Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena ter mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcel...Ogled ponudbe

Zakoličenje objektov


V postopku zakoličbe se na terenu zakoliči oz. ustrezno označi lokacijo objekta v skladu s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju in projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ogled ponudbe

Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb (evidentiranje stavbe)


Po končani gradnji je potrebno stavbo evidentirati v zemljiški kataster (vrisati) in v kataster stavb (vpisati). Geodet mora izdelati dva ločena elaborata, ki se medsebojno dopolnjujeta. Prvi elaborat je potreb...Ogled ponudbe

Vris v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (vris omrežja GJI)


Odmera vodov gospodarske javne infrastrukture (vris objektov) se izvaja na podlagi pravilnikov (UL RS št. 9/2004 in UL RS št. 56/2005), ki določajo pogoje za vris omrežja gospodarske javne infrastrukture...Ogled ponudbe

Inženirska geodezija


V področje inženirske geodezije spadajo sledeče geodetske storitve:

1. Izvajanje zakoličb stavb in infrastrukturnih objektov ter izdelava zakoličbenih elaboratov

2. Spremljanje in določitev mas pri...Ogled ponudbe

Odmere dolžinskih objektov


Izvede se različne geodetske postopke pri izmeri dolžinskih objektov (zakoličbe, prenos lege gradbene parcele v naravo, vrisi cest, železnic, vodotokov …).

Ogled ponudbe

Reference


S svojim dosedanjim večletnim delom, znanjem in izkušnjami na področju geodetskih storitev smo pridobili mnoge zveste partnerje.

Našim geodetskim storitvam so med drugim zaupali:

...
Ogled ponudbe

Pošlji povpraševanje Geodetske storitve Geodeti d.o.o., Grosuplje

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

 • Ime Geodetske storitve Geodeti d.o.o., Grosuplje
 • Polno ime GEODETI Družba za geodetske storitve in svetovanje, d.o.o., Grosuplje
 • Davčna številka 95384804 SI95384804
 • Matična številka 1423118000
 • Davčni zavezanec Da