Elaborat gradbene fizike, izdelava energetske izkaznice, energetski pregledi, PURES, http://planta-energija.si Gradbeništvo

O podjetju

Elaborat gradbene fizike, svetovanje na področju učinkovite rabe energije v stavbah, izdelava energetske izkaznice, energetski pregledi, PURES

Podjetje PLANTA inženiring in tehnično svetovanje, d.o.o. vodi Mag. Matjaž Zupan, univ.dipl.fiz., ki je:

 • Predavatelj na tečajih za pridobitev licence za izdelavo energetskih izkaznic.
 • Nosilec licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.
 • Podjetje Planta d.o.o. ima pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic.
 • Ima 20 let izkušenj na ZRMK in ZAG na področju učinkovite rabe energije, tudi na vodilnih mestih.
 • Ima 10 let izkušenj na področju proizvodnje toplotnih izolacij, na vodilnih mestih.
 • Sodeloval je pri pripravi pravilnikov o učinkoviti rabi energije v stavbah (PTZURES 2003, PURES 2010, PURES3 (v pripravi)).
 • Član strokovnega sveta za učinkovito rabo energije pri Ministrstvu za infrastrukturo.
 • Vodja delovne skupine za ekstrudirani polistiren WG5) v tehničnem odboru Toplotnoizolacijski materiali (TC88) pri CEN - Evropskem komiteju za standardizacijo (Convenor CEN TC88/WG5)
 • Aktivno sodeluje pri pripravi standardov s področja učinkovite rabe energije v stavbah na evropskem nivoju (CEN/TC 89).
 • Predsednik tehničnega odbora "Toplota" pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

 

PLANTA D.O.O. - Elaborat gradbene fizike, izdelava energetske izkaznice, energetski pregledi, PURES

 • Izdeluje in izdaja energetske izkaznice.
 • Izdeluje elaborate gradbene fizike –toplotne zaščite v fazi projekta za gradbeno dovoljenje v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES).
 • Izdeluje izkaze toplotnih karakteristik stavbe v fazi projekta izvedbe del.
 • Izdeluje energetske preglede stavb.
 • Svetuje na področju učinkovite rabe energije v stavbah.
 • Svetuje na področju uporabe toplotno izolativnih materialov v gradbeništvu.
 • Svetuje na področju zagotavljanja kakovosti na področju gradbenih materialov.
 • Posreduje pri izdelavi elaboratov zaščite pred hrupom v stavbah in gradbene akustike.

Energetska izkaznica

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč tudi predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice.
 
Lastniki nepremičnin lahko vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe in se seznanijo z ukrepi kako izboljšati izkoristek dovedene energije in s tem posledično znižati stroške.

Kupci oz. najemojemalci dobijo neodvisno strokovno oceno o energetski učinkovitosti stavbe in s tem lažjo odločitev pri nakupu ali najemu.

Izdelava energetske izkaznice PLANTA D.O.O.

 

Moje reference

 • Izdelanih preko 300 elaboratov gradbene fizike - toplotne zaščite po PTZURES (2003) in PURES (2010), med drugim za objekte Situla, Ljubljana; Šumi, Ljubljana; Stolpnica R3, Ljubljana; Kristalna palača, BTC, Ljubljana; Planinski muzej, Mojstrana; Aerodrom, Brnik; SPAR Grosuplje; Cerkev Don Bosco, Maribor; Varstveni center, Mengeš; Psihiatrična klinika, Ljubljana; Nokturno, Koper; Vesoljski center, Vitanje; Mini teater, Ljubljana; Grad Kieselstein, Kranj; Hotel BTC, Ljubljana; Trgovski center Qlandia, Kamnik; Predelava Globus, Kranj, v knjižnico; Tehnološki park Brdo, Ljubljana; Apartmajsko naselje OLTRA, Ankaran; EDA, Nova Gorica, ...
 • Izdelava preko 140 energetskih izkaznic
 • Izdelava več kot 10 energetskih pregledov objektov (šole, hoteli, stanovanjska naselja, ...).
 • Glavni avtor računalniškega programa Archimaid za izračun rabe energije za izdelavo elaboratov gradbene fizike – toplotne zaščite po PURES in za energetske izkaznice.

Elaborat gradbene fizike, izdelava energetske izkaznice, energetski pregledi, PURES, http://planta-energija.si

Ponudba

Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo


Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo vključuje pridobivanje podatkov (iz računov, s pomočjo meritev, popisov števcev itd.) in analizo podatkov o rabi energije.

Ogled ponudbe

Določitev nabora možnih ukrepov učinkovite rabe energije


Določitev nabora možnih ukrepov učinkovite rabe energije. Ukrepi segajo od zamenjave kotla in uvedbe boljše regulacije ogrevanja pa do zamenjave oken in izolacije fasade. Pomembno je tudi infor...Ogled ponudbe

Analiza izbranih ukrepov


Analiza izbranih ukrepov. Za posamezne ukrepe se določijo prihranki energije in stroškov ter višina in vračilni rok investicije. Oceni se tudi pozitivne vplive ukrepov na okolje. Izvajal...Ogled ponudbe

Poročilo o energetskem pregledu


Poročilo o energetskem pregledu. Izvajalec energetskega pregleda izdela poročilo, ki obsega tudi povzetek predlaganih ukrepov. Svoje predloge izvajalec predstavi lastniku in uporabnikom na skupnem ses...Ogled ponudbe

Galerija podjetja

Pošlji povpraševanje Elaborat gradbene fizike, izdelava energetske izkaznice, energetski pregledi, PURES, http://planta-energija.si

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

 • Ime Elaborat gradbene fizike, izdelava energetske izkaznice, energetski pregledi, PURES, http://planta-energija.si
 • Polno ime PLANTA inženiring in tehnično svetovanje, d.o.o.
 • Davčna številka 39181634 SI39181634
 • Matična številka 5526515000
 • Davčni zavezanec Da

Odpiralni čas

 • Pon. - pet.:
 • Sobota:
 • Nedelja: