Jutro, Zavod za pomoč in nego na domu, Kočevje Družba in javne storitve

O podjetju

Jutro, Zavod za pomoč in nego na domu, Kočevje je neprofitna in nevladna organizacija, ki ima od 01.05.2001 z občino Kočevje sklenjeno koncesijo za izvajanje pomoči na domu.


Zavod kot neprofitna, nevladna organizacija

Zavod je pravna oseba, ki jo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. Temeljna značilnost zavoda je njegova neprofitnost. To pomeni, da morebitni dobiček pri poslovanju ne more deliti med ustanovitelje kot pri gospodarskih subjektih, ne pomeni pa, da se zavod ne more ukvarjati s pridobitnimi dejavnostmi. Taki dohodki se morajo uporabiti za osnovne dejavnosti zavoda.


Jutro, Zavod za pomoč in nego na domu, Kočevje kjer imamo najete prostore se nahaja v prijetnem in mirnem okolju, z urejenim parkirnim prostorom. Poleg stavbe je locirana restavracija, ki jo uporabljamo za dovoz hrane uporabnikom.

Pomoč na domu je izven institucionalna oblika varstva, ki omogoča starejši in invalidni populaciji, da ob organizirani pomoči na domu ostane v svojem socialnem in lokalnem okolju čim bolj avtonomna in se začasno odloči potreba po institucionalnem varstvu.

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, in se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanje nimajo možnosti.

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela:

 1. Prvi del predstavlja upravičenost do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu trajanju in načinu opravljane storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.
 2. Drugi del pa zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in dogovorjenem obsegu.

Namen pomoči na domu:

 • nadomeščanje dnevnega ali celodnevnega institucionalnega varstva
 • priprava na vključitev v institucijo
 • pomoč družinskim članom (svojcem uporabnika), dodajanje mreže pomoči za življenje, vključevanje v družbo - širitev socialne mreže uporabnikov
 • svetovanje, informiranje tistih uporabnikov, ki nimajo ali si ne znajo poiskati ustreznih informacij

Za več informacij kontaktirajte Jutro, Zavod za pomoč in nego na domu, Kočevje preko spletnega obrazca.

Jutro, Zavod za pomoč in nego na domu, Kočevje

Ponudba

Obseg storitve pomoči na domu


Dejavnost storitve pomoči na domu (po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev): 

1.Pomoč pri temeljnih dnevnih...Ogled ponudbe

Upravičenci pomoči na domu


Uporabniki storitve pomoči na domu so po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev naslednji (Ur. l. št. 52/95 in 2/98): 

osebe stare ...
Ogled ponudbe

Sprejem uporabnikov


Za sprejem je potrebno naslednje:

uporabnik, svojec ali zakoniti zastopnik zaprosi za začetek oskrbe na domu. Lahko pokliče po telefonu ali pa se po prehodnem dogovoru z vodjo po...
Ogled ponudbe

Galerija podjetja

Pošlji povpraševanje Jutro, Zavod za pomoč in nego na domu, Kočevje

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

 • Ime Jutro, Zavod za pomoč in nego na domu, Kočevje
 • Polno ime JUTRO Zavod za pomoč in nego na domu
 • Davčna številka SI 64973247 SISI 64973247
 • Matična številka 1488473000
 • Davčni zavezanec Da

Odpiralni čas

 • Pon. - pet.:
 • Sobota:
 • Nedelja: