IZP – idejna zasnova projekta – SEM DOM d.o.o. Gradbeništvo

O podjetju

IZP – idejna zasnova projekta – SEM DOM d.o.o.

SEMDOM, Arhitektura in gradbeništvo

O nas

Smo mlado in dinamično slovensko podjetje, ki se lahko pohvali z večletnim delom v gradbeništvu in arhitekturi. Pripravimo vam IZP – idejna zasnova projekta, (grafični prikaz in opis nameravane gradnje, namen: pridobitev projektnih pogojev, vsebuje prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo s pripadajočimi podatki),

Pokrivamo vse faze projektiranja stanovanjskih, poslovnih in industrijskih stavb in vse faz gradbeništva od planiranja terena do izdelave temeljne plošče in zaključnih del na objektu.

Sodelovanje z arhitektom pripelje projekt k boljši prostorski zasnovi, funkcionalnosti in izkoristku prostora. Tako z arhitekturnimi idejami, željami investitorja in danimi pogoji ustvarimo in vodimo arhitekturno zasnovo, ki je odraz sodelovanja in medsebojnega zaupanja.
 
Nujnost projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je neizogibna, saj brez tega ne moremo pridobiti ustreznega dovoljenja za gradnjo. Mnogi investitorji pa se ne zavedajo, kako zelo potreben je tudi Projekt za izvedbo. Poleg tega, da je ta zakonsko določen in se njegova ustreznost preverja na samem gradbišču, brez njega praktično ne moremo začeti gradnje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA


ZA ZAČETEK PROJEKTA

(Priskrbi stranka)

PROJEKT IZP

1.200 € + DDV

(150m2 bruto, kar je cca 120m2 neto)

PROJEKT DGD

2.100 € + DDV

(150m2 bruto, kar je cca 120m2 neto)

PROJEKT PZI

2.700 € + DDV

(150m2 bruto, kar je cca 120m2 neto)

IZP – idejna zasnova projekta za pridobitev projektnih in drugih pogojev

Arhitekt na podlagi vaših želja nariše IZP – idejna zasnova projekta stavbe, ki jo skladno s prostorskim aktom in glede na konfiguracijo terena (geodetski posnetek) umesti na vaše zemljišče. IZP – idejna zasnova projekta je dokumentacija, ki vsebuje grafični in tekstualni opis nameravane gradnje. Na podlagi podatkov iz IZP mnenjedejalec določi pogoje za izdelavo DGD, PZI in uporabo objekta.

Kdo izdela IZP: Izdela jo pooblaščeni projektant – arhitekt. Vsebuje podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, splošne podatke o objektu in lokacijske prikaze (izdelana na osnovi geodetskega načrta in vključuje prikaze –  zemljišča za gradnjo ter objekta v stiku z zemljiščem, funkcionalnih in prometnih površin, priključitve objekta na infrastrukturo in varstvenih območij).Izdelava IZP – idejna zasnova projekta traja od nekaj dni do nekaj mesecev, v redkih primerih tudi leto dni, odvisno od usklajevanja z naročnikom in zahtevnosti okoliščin.

Cena: predstavlja okoli 25 % cene projektne dokumentacije, kar je 7 % investicije.

  • Pregled zakonodaje in zahtev, ki se navezujejo na vašo lokacijo gradnje.
  • Dobitev projektnih pogojev
  • Uskladitev idejne zasnove objekta
  • Priprava idejne zasnove na podlagi vaših želja in veljavne zakonodaje

IZP – idejna zasnova projekta – SEM DOM d.o.o.

Ponudba

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ZAČETEK PROJEKTA


Pred pričetkom izdelave projekta investitor zagotovi/ni zajeto v ponudbi:

Ustrezno lokacijsko informacijo za namen projektiranja (z grafičnimi podlogami v DWG formatu). Geodetski načrt Geomehansko poroči...
Ogled ponudbe

PROJEKT IZP


Pregled zakonodaje in zahtev, ki se navezujejo na vašo lokacijo gradnje. Dobitev projektnih pogojev Uskladitev idejne zasnove objekta Priprava idejne zasnove na podlagi vaših želja in veljavne zako...Ogled ponudbe

PROJEKT DGD


Priprava tehničnega poročila Vlaganje vlog za izdajo mnenja Vlaganje vloge za izdajo gradbenega dovoljenja Vlaganje vloge za izračun komunalnega prispevka Reševanje detajlov Ogled ponudbe

PROJEKT PZI


Končno usklajevanje detajlov Izris arhitekturnih načrtov, strojnih inštalacij, električnih inštalacij in gradbene konstrukcije (statika) Izdelava elaboratov Popis gradbenih in obrtniških del...Ogled ponudbe

Galerija podjetja

Pošlji povpraševanje IZP – idejna zasnova projekta – SEM DOM d.o.o.

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

  • Ime IZP – idejna zasnova projekta – SEM DOM d.o.o.
  • Polno ime SEM DOM d.o.o.
  • Davčna številka 14934418 SI14934418
  • Matična številka 6871496000
  • Davčni zavezanec Ne