Priprava projektne dokumentacije Gradbeništvo

O podjetju

Priprava projektne dokumentacije

V podjetju Poslovno svetovanje na področju investicij, Alojz Unetič s.p. našim strankam nudimo pripravo projektne dokumentacije, projektno vodenje investicij, nadzor nad gradbenimi deli in vodenje projektov financiranih z evropskimi sredstvi.

Priprava projektne dokumentacije

Na podlagi strokovnega znanja in izkušenj pripravimo projektno dokumentacijo v skladu z zakonom o gradnji objektov in tehničnimi predpisi.

Izvedemo celostno storitev projektiranja - od izdelave idejne zasnove IDZ, idejnega projekta IDP, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, projekta za razpis PZR, projekta za izvedbo PZI, projekta izvedenih del PID do projekta za vzdrževanje in obratovanje POV.

S pripravljeno dokumentacijo vodimo postopke za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja, spremembe namembnosti objekta in tudi legalizacijo gradnje v skladu s prostorskimi akti.

V pripravo projektne in tehnične dokumentacije sodi izdelava:
•    Idejne zasnove (IDZ)
•    Idejnega projekta (IDP)
•    Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
•    Projekta za razpis (PZR)
•    Projekta za izvedbo (PZI)
•    Projekta izvedenih del (PID)
•    Projekta za vzdrževanje in obratovanje (POV)

Priprava projektne dokumentacije - Alojz Unetic s.p. 003

Projektno vodenje investicij

Priprava gradbene investicije vključuje:
•    pripravo projektne naloge,
•    pripravo projektne dokumentacije,
•    iskanje virov financiranja in pripravo ustrezne investicijske dokumentacije. V primeru pridobivanja nepovratnih sredstev oz. prijave na razpis pa priprava vloge.
•    vodenje upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
•    priprava razpisne dokumentacije in vodenje razpisnega postopka,
•    sodelovanje pri izboru izvajalcev in vodenje pogajanj,
•    priprava gradbenih pogodb.
Izvedba gradbene investicije vključuje:
•    vodenje gradnje in izvajanje gradbenega nadzora,
•    prevzem gradbenih del in primopredaje objekta,
•    sodelovanje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja,
•    tehnično pomoč in sodelovanje s projektantom in izvajalcem pri reševanju tehničnih problemov.
Prevzem in uporaba objekta:
•    Organiziranje odprav napak in pomanjkljivosti nastalih tekom gradnje,
•    Sodelovanje pri sklepanju vzdrževalnih pogodb.

Nadzor nad gradbenimi deli

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

V primeru, da gre za gradnjo enostavnih objektov ali gradnjo v lastni režiji, gradbeni nadzor ni obvezen, lahko pa ga posameznik zaupa pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje.

Priprava projektne dokumentacije - Alojz Unetic s.p. 001

Vodenje projektov financiranih z evropskimi sredstvi

Nudimo kvalitetne poslovne in projektne storitve na področju javnih razpisov in javnih naročil za naročnike in ponudnike. Na osnovi bogatih izkušenj nudimo pomoč pri pripravi vlog za pridobivanje evropskih sredstev.

Priprava projektne dokumentacije - Alojz Unetic s.p. 002

Priprava projektne dokumentacije

Ponudba

Priprava projektne dokumentacije


Na podlagi strokovnega znanja in izkušenj pripravimo projektno dokumentacijo v skladu z zakonom o gradnji objektov in tehničnimi predpisi.

Izvedemo celostno storitev projektiranja - od izdelave idejne...Ogled ponudbe

Projektno vodenje investicij


Priprava gradbene investicije vključuje: •    pripravo projektne naloge, •    pripravo projektne dokumentacije, •    iskanje virov financiranja in priprav...Ogled ponudbe

Nadzor nad gradbenimi deli


Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

...
Ogled ponudbe

Vodenje projektov financiranih z evropskimi sredstvi


Nudimo kvalitetne poslovne in projektne storitve na področju javnih razpisov in javnih naročil za naročnike in ponudnike. Na osnovi bogatih izkušenj nudimo pomoč pri pripravi vlog za pridobivanje evropskih sred...Ogled ponudbe

Galerija podjetja

Pošlji povpraševanje Priprava projektne dokumentacije

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

  • Ime Priprava projektne dokumentacije
  • Polno ime Poslovno svetovanje na področju investicij, Alojz Unetič s.p.
  • Davčna številka 36120189 SI36120189
  • Matična številka 6965903000
  • Davčni zavezanec Da