Apiteka Karnika Obrt in storitve

O podjetju

APITEKA KARNIKA

V APITEKI KARNIKA nudimo veliko izbiro kakovostnih, naravno pridelanih čebeljih proizvodov in izdelkov za APITERAPIJO, kot so: zlate kapljice, med, matični mleček, cvetni prah, propolis, čebelji vosek, čebelji strup in mnogi drugi.

APITEKA KARNIKA združuje vse tisto, kar je najboljše na področju čebelarstva in apiterapije.

APITERAPIJA je mogoča in učinkovita le z originalnimi čebeljimi proizvodi, ki so pridobljeni na naraven način, s poznavanjem čebelarske prakse  in  v  zdravem naravnem okolju.

Osnovni predpogoj  za APITERAPIJO je  čebelarstvo  na stalnih lokacijah – stalnih stojiščih (stacionarno čebelarstvo)  in iz takšnega stacionarnega čebelarstva  pridobljeni   čebelji  proizvodi, kateri so tudi prestali  naravni test  učinkovitosti, popolnosti in zadostnosti čebeljih proizvodov.

Gre za to, da iz stacionarnega čebelarstva pridobljeni čebelji proizvodi  vsebujejo  vse potrebno za preživetje čebel,  kar tudi pomeni, da ti čebelji proizvodi vsebujejo tudi vse tisto, kar človek potrebuje za  svoje življenje, zdravje in dobro počutje.

APITEKA KARNIKA  prodaja  čebelje proizvode  iz Ekološkega čebelarstva Maksimiljan Vajda iz Metlike,  kar dejansko pomeni tudi   neposredno  povezavo  od  čebelarja do kupca (potrošnika).

APITEKA KARNIKA  prodaja  tudi  čebelje proizvode in preparate iz čebeljih proizvodov, ki jih je razvila znana  strokovnjakinja  na področju  čebelarstva  mag. Amalija Božnar iz družbe ČEBELARSTVO BOŽNAR d.o.o., Polhov Gradec.

Gre za originalne in kvalitetne  čebelje proizvode z garantiranim poreklom, ki so bili pridobljeni v zdravem naravnem okolju.

Čebelji proizvodi niso kemično obdelani, niti ne zmešani, niti  ne kakor koli kemično spremenjeni (kot naprimer: mešanica medu iz držav EU in držav, ki niso EU, ali kot proizvodi na osnovi medu, itd, kar so vse načini  zavajanja potrošnikov  ali skrivanje porekla čebeljih proizvodov, ali  načini kemičnih obdelav  ali predelav čebeljih proizvodov).

APITERAPIJA je lahko učinkovita in kvalitetna, v kolikor se pri uporabi čebeljih proizvodov upošteva »Osnovne principe  apiterapije.«

APITEKA KARNIKA 001

PRODAJA:

APITEKA KARNIKA  posluje v  trgovini na naslovu:

Naslov: Komenskega  ulica 40, SI-1000 Ljubljana, Republika Slovenija
Telefon: 041 692 783
E mail: milan.vajda.slo@gmail.com
Direktor:  mag.Igor Vajda, univ.dipli.ekon.

SVETOVANJE:

APITEKA KARNIKA je razvila »OSNOVNE PRINCIPE APITERAPIJE«, ki so podlaga za pravilno in učinkovito uporabo čebeljih  pridelkov.

APITEKA KARNIKA svetuje glede pravilnega in učinkovitega načina uporabe čebeljih pridelkov  in apiterapije.

APITERAPIJA  je način zdravljenja ljudi ali način ohranjanja zdravja ljudi z uporabo čebeljih proizvodov.

Ključno vprašanje glede pravilne in učinkovite uporabe čebeljih pridelkov in apiterapije je v tem, KAKO se uporabljajo  čebelji proizvodi.

Osnovna predpostavka pravilne in učinkovite apitarapije pa so originalni, kvalitetni in naravno pridelani čebelji proizvodi.

APITEKA KARNIKA 002

OSNOVNI  PRINCIPI  APITERAPIJE

1. BISTVO APITERAPIJE

APITERAPIJA    je  način  zdravljenja  ljudi  ali način ohranjanja zdravja ljudi  z uporabo čebeljih proizvodov.

KAJ  so čebelji proizvodi je sicer dovolj  poznano, ni pa dovolj  poznano KAKO pravzaprav uporabljati čebelje proizvode ?

Zato je bistvo pravilne, učinkovite, in kakovostne APITERAPIJE – KAKO UPORABLJATI ČEBELJE PROIZVODE?

Skratka, BISTVO APITERAPIJE je v tem, kako uživati in uporabljati čebelje proizvode, to je med, cvetni prah, propolis, vosek, čebelji strup, in tudi, kako  delati  s čebelami, kako strokovno in pametno čebelariti, kako poslušati čebele, kako  zagotoviti in izbrati čebelam njihov življenjski prostor,  kako posegati v življenje čebel.

Skratka, APITERAPIJA  ni samo v tem, KAJ so čebele in čebelji proizvodi, pač pa predvsem v tem KAKO uživati in uporablati čebelje proizvode.

2. ČEBELJI  PROIZVODI:

Za APITERAPIJO je potrebno uporabiti originalne, kvalitetne in naravn  pridelane čebelje proizvode pridobljene v okviru STACIONARNEGA  ČEBELARSTVA, kateri so tudi prestali naravni test preživetja čebel.

Za APITERAPIJO so potrebni le pristni in izvorni čebelji pridelki. Torej, v takšni vsebini in kvaliteti, kot so neposredno pridobljeni, brez kakršnih koli kemijskih spremeb ali dodatkov.

Čebelji proizvodi namreč že sami vsebujejo vse potrebne naravne konzervanse in tudi vse tiste naravne sestavine, ki jih čebele prinesejo v čebelji panj, da se čebelji proizvodi ohranijo in jih čebele porabijo, kadar  za to nastopi potreba.

Čebelji proizvodi se naj za potrebe APITERAPIJE uporabljajo le v pristni in izvorni vsebini, brez njihovega mešanja ali redčenja.

3. INDIVIDUALNOST in VALOVANJE APITERAPIJE

APITERAPIJA je vedno individualna, odvisna od vsakega posameznega človeka in njemu prilagojena.

Človekovo telo lahko samo uravnava potrebo po apiterapiji, torej kaj, kdaj in koliko zaužiti čebeljih proizvodov.

Človek lahko začne z apiterapijo kadar koli, in sicer tako, da ima v svoji vsakodnevni bližini čebelje proizvode in z njimi in njihovim ukusom seznanja svoje telo.

Vsi načini uživanja čebeljih proizvodov so pravilni, pri čemer o tem odloča prvenstveno človek in njegovo telo.

Človek lahko uživa čebelje proizvode po svojem občutku in vskladu s vsakodnevno potrebo, v kolikor je človekovo telo navajeno na posamezne okuse čebeljih proizvodov.

Ko človekovo telo začuti, da ne potrebuje več čebeljih proizvodov, potem  za določeno časovno obdobje človekovo telo zavrača uživanje čebeljih  proizvodov, ali dopušča uživanje čebeljih proizvodov v manjših ali v drugačnih kolečinah. To je pravilen odziv človeka  pri uživanju čebeljih proizvodov, ki se kaže kot VALOVANJE. Na takšen način  človekovo telo samo uravnava, koliko čebeljih proizvodov lahko posamezen človek  uživa in v katerih časovnih obdobjih.

Pri  APITERAPIJI ne obstaja linearnost uživanja čebeljih proizvodov. To pomeni, da  ne obstaja  predpisana vrsta in količina čebeljih proizvodov, ki bi jo moral človek npr. vsak dan ob določeni uri  zaužiti oziroma  npr. vsak dan, določena vrsta in količina  čebeljih proizvodov.

4. ZMERNOST

APITERAPIJA omogoča človeku, da zaužije vse tisto, kar resnično potrebuje za svoje življenje.

APITERAPIJA  omogoča človeku, da živi  v skladu z naravnimi zakoni preživetja.

APITERAPIJA   omogoča človeku, da prisluhne svojemu telesu, da  raziskuje svoje telo, da najde svoje ravnovesje in svoj  minimalni življenjski optimum.

5. NARAVNO  OKOLJE

APITERAPIJA  mora biti takšna, da se z njo prekomerno  ne posega  v  življenje čebel.

Čebele  je potrebno pustiti, da  živijo  v  zdravem okolju  in čim bolj  na  svoj naraven način, tako da se jih ne izpostavlja  stresu in vznemirjanju.

APITERAPIJA  je lahko tudi v tem, da človek  čebele  zgolj opazuje, da  jih posluša, da je človek  v njihovi bližini,   vendar vse tako, da se čebel pri tem ne  moti v njihovem naravnem okolju.

6. POPOLNOST  ČEBELJIH  PROIZVODOV

V čebeljih proizvodih je vsebovano in zbrano vse tisto, kar potrebujejo čebele za svoje življenje in preživetje.  Vse te sestavine, katere potrebujejo čebele, potrebuje tudi človek.

Človek namreč ne ve, kaj naj vse zaužije, da bo zaučil vse tisto, kar  resnično potrebuje.  Po drugi strani pa obstajajo čebelji proizvodi, ki dokazljivo vsebujejo vse tisto, kar je potrebno za njihovo življenje in preživetje. Te čebelje proizvode namreč  čebele same preizkušajo s svojim življenjem in preživetjem, kar je najpopolnejši in najresničnejši naravni  test.

7. STACIONARNO  ČEBELARSTVONARAVNI  TEST  KVALITETE  ČEBELJIH  PROIZVODOV 

V čebeljih proizvodih  je vsebovano vse tisto, kar potrebujejo čebele za svoje življenje in za svoje preživetje, to je za nadaljevanje vrste posamezne čebelje družine iz leta v leto.

Čebele  najdejo v naravi  in prinesejo v čebelji panj  vse tisto, kar potrebujejo  za življenje in za  preživetje iz življenjskega prostora, ki je odaljen v radiju  cca do  tri kilometre od  vsakega čebeljega panja.  Ta dolžina radija  življenjskega prostora  ni  znanstveno dokazana, vendar gre v vsakem primeru  za nek (končni)radij.  Čebele živijo  lokalno in letajo v vse smeri.  Gre za to, da v vsakem primeru obstaja  nek končni prostor, ki  služi  za  potrebe življenja  čebel.

V kolikor čebele v tem svojem zaokroženem (določenem) življenjskem prostoru ne najdejo  vsega tega, kar  potrebujejo za svoje življenje in preživetje, potem  posamezna čebelja  družina propade (umre).

Zato je trajno življenje  čebel na določenem prostoru  DOKAZ, da v tem  omejenem življenjskem prostoru obstaja VSE tisto, kar čebele  potrebujejo za svoje življenje in za preživetje.

Iz tega  izhaja, da je v teh čebeljih proizvodih  iz konkretnega  življenjskega  območja, tudi  vse tisto kar je potrebno za življenje in preživetje čebel, ter samo ti čebelji proizvodi  lahko služijo za potrebe učinkovite in kvalitetne APITERAPIJE.

APITEKA KARNIKA 003STACIONARNO  ČEBELARSTVO, to je čebelarstvo na stalni lokaciji omogoča pridobitev čebeljih proizvodov, ki vsebujejo vse tisto, kar je potrebno za življenje in preživetje čebel. To  je  zelo enostavna in povsem naravna  znanstvena  metoda za preizkus kvalitete  čebeljih proizvodov.

Le tako pridobljeni čebelji proizvodi  lahko v polni meri služijo potrebam učinkovite in kvalitetne apiterapije, saj  čebele to (naravno – znanstveno)  metodo  vsakodnevno  preizkušajo in potrjujejo s svojim življenjem in preživetjem.

Če  čebele na neki konkretni lokaciji ne najdejo vsega potrebnega za preživetje, potem  ta čebelja družina propade (umre). V kolikor pa čebelja družina na neki lokaciji lahko živi iz leta v leto, to pomeni, da  ima na voljo kvalitetno in količinsko  vse potrebne čebelje proizvode. Tovrstni čebelji proizvodi  pa tako posledično omogočajo tudi človeku, da zaužij vse tisto, kar  njegovo telo potrebuje. Zato naj  le tako pridobljeni čebelji proizvodi služijo za  učinkovito in kvalitetno apiterapijo.

V kolikor pa čebelar prevaža čebele (PREVOZNIŠKO ČEBELARSTVO) iz ene lokacije na drugo lokacijo,  in tako čebele živijo v različnih življenjskih prostorih,  ni možno ugotoviti  in preizkusiti, ali je v teh čebeljih proizvodiih vsebovano tudi vse tisto, kar potrebujejo čebele za svoje življenje in za svoje preživetje.  Čebele namreč morajo  s svojim življenjem in preživetjem potrditi in dokazati, da so  nabrale vse tisto, kar je potrebno za njihovo življenje in preživetje.

Pri prevažanju čebel, so čebelje družine  izpostavljene tudi  vožnji, stresnim situacijam, tresljajem, predvsem pa spremembi  življenjskih okolij  v različnih  klimatskim in prostorskih okoljih. Tako je onemogočena prilagoditev čebel na konkretno življenjsko okolje, v kolikor se  življenjsko okolje posamezne čebelje družine večkrat spremeni. Posledično temu pa lahko pride tudi do različnih sovplivov  med različnimi  čebelami, do njihovega križanja ter do pomešanja njihovih genetskih  zapisov.

Prav tako  za potrebe apiterapije niso primerni čebelji proizvodi pridobljenei v mestih (naseljenih urbanih krajih – URBANO ČEBELARSTVO)  ali na krajih, kjer je veliko onesnaženje. Urbano čebelarjenje je sicer možno, vendar je zelo malo krajev, ki so za to primerni. Čebele namreč prvenstveno potrebujejo zdrava in varna življenjska okolja, mir, čim manj zunanjih motečih vplivov  človekovega življenja. Velja misel, »da se pride do dobrih čebelarskih mest (lokacij)  le po kozjih stezicah.«

Lastnost čebel je tudi ta, da čebele prinesejo v čebelji panj  vse ali veliko  najrazličnnejših stvari, ki jih v svojem  omejenem življenjskem okolju najdejo.To pomeni, da čebele prinesejo v panj vse tisto, kar potrebujejo, kot tudi vse tisto, kar je lahko čebelam  tudi  škodljivo, umazano, neprimerno. Tako čebele prinesejo v čebeljni panj vse, kar je možno   iz svojega  življenjskega okolja ter ta celotna količina prinešenega odloča o načinu življenja čebel in o njihovem preživetju.

Zaradi navedenega je potrebno  uporabljati in  izvajati apiterapijo  zgolj iz čebeljih produktov pridobljenih  v okviru stacionarnega čebelarjenja, ki je tudi postavljeno v zdravo naravno okolje,  ker so ti proizvodi prestali  naravno in tudi najbolj možno  učinkovito znanstveno  testiranje. To je  testiranje s strani čebel samih ,in sicer: ali lahko  čebele  s tovrstnimi nabranimi čebeljnimi proizvodi  živijo in preživijo na določenem življenjskem področju ?

Skratka,  za potrebe izvajanja učinkovite in  kvalitetne  apiterapije niso najbolj  primerni čebelji proizvodi pridobljenei v okviru urbanega (mestnega) čebelarjenja ali  v okviru prevozniškega čebelarjenja. Ti proizvodi so sicer lahko tudi solidni čebelji proizvodi, vendar  pa niso bili  preizkušeni z naravno metodo preživetja čebel  na določenem življenjskem področju.  Tako so   za potrebe apiterapije  mnogo bolj primerni  čebelji proizvodi pridobljenei v okviru stacionarnega čebelarjenja v  zdravem naravnem življenjskem okolju.

Pomembno je tudi poudariti, da so donosi čebeljih proizvodov  v okviru  stacionarnega čebelarjenja izključno odvisni od  vremenskih pogojev in naravnih danosti na konkretnem področju, pri čemer so prisotna  vsakoletna nihanja donosov, vendar pa  so ti donosi manjši od donosov v okviru intenzivnega prevozniškega čebelarjenja, ker je  stacionarno čebelarjenje v osnovo ekstenzivno.  Kar narava da, to čebele prinesejo v čebeljni panj. Samo del tega naravnega daru ob strokovnem čebelarjenju lahko pridobi čebelar, dočim vse ostalo mora  pustiti  čebelam za  njihove potrebe.

8. RAZUMEVANJE  ŽIVLJENJA  ČEBEL

Človek  s  svojim  razumom težko razume življenje živali. Človek glede nase, na živalski svet, na naravo ter vesolje izključno iz  svojega (človeškega - razumskega) zornega kota.

Vendar pa človek,  verjetno od živalskega sveta in življenja živali v živalskih skupnostih, še  najbolj pozna  življenej čebel.

Čebeljo družino sestavljajo matica (mati), troti (očetje) in čebele.  V kolikor čebelja družina želi preživeti, mora temu namenu posvetiti vse svoje moči. Vsi člani  čebelje družine, ki so individualna živalska bitja,   naredijo vedno  vse tisto, kar je potrebno, da skupnost kot taka preživi. Zato  posamezni člani čebelje družine, dajo prednost preživetju čebelje družine, kot pa  nekim lastnim  individualnim (na primer – človeškim, sebičnim, peračunljivim) interesom.

Posamezen član čebelje družine izven čebelje družine oziroma izven čebeljega panja ne more preživeti. V tem oziru  je življenje čebel nekako podobno življenju ljudi na zemlji, ki živijo, da preživijo v  življenjskih  skupnostih.  Osnovna človeška življenjska skupnost  je družina.  Podobno je pri čebelah, ki živijo, da preživijo v čebelji družini.

APITEKA KARNIKA 05Čebele  ne poznajo  sočutja, milosti ali solidarnosti s posameznimi člani čebelje družine. Čebele ne trpijo v čebelji družini hromih, bolanih ali poškodovanih. Vsi takšni morajo iti ven iz čebelje družine (in umreti).

Prav tako  so posamezni člani  v čebelji družini le toliko časa, dokler so potrebni.  Tako čebele izženejo trote (moške) iz čebeljega panja, brž ko  jim ti niso več potrebni in so opravili svojo življenjsko nalogo, to je da oprašijo matico (mati).  Zaradi  navedenga morajo trotje umreti, in to takoj, ko  niso več potrebni za obstoj, življenje in preživetje čebelje družine.

Čebele porabijo vedno  le toliko hrane, kot jo potrebujejo za svoje življenje in preživetje. Četudi imajo čebele v čebeljnem panju več hrane in potrebnih snovi, se s tem, ne spremeni način življenja čebel, to je, da bi  potemtakem porabile več, kot potrebujejo.  V tem oziru človek praviloma ravna drugače, saj  svoje potrebe in ravnanja  prilagaja svojim zmožnostim.

Čebele potrebujejo  neki  minimalni optimum, vsega tistega, kar jim omogoča življenje in preživetje. Minimalni  možen optimum hrane, naravnega okolja, obsega čebelje družine. Minimalni možen optimum omogoča ravnovesje.  Človek  nima mere in stremi  k tistemu, česar še nima. Človek se ne zaveda, kje in kaj  je to sploh zanj  minimalni možen optimum vsega potrebnega.

Zaradi navedenega  čebele ne smejo biti nikoli izven ali pod mejo  tistega  minimalnega optimuma, vsega tistega, kar jim omogoča življenje in preživetje. V nasprotnem primeru so čebele v neravnovesju, kar jim onemogoča preživetja.  Tako mora biti čebelarjenje vedno prilagojeno čebelam in potrebam njihovega preživetja.

Čebelarjenje mora biti vedno takšno, da so na prvem mestu zdravo življenje čebel v zdravem in naravnem okolju.  Čebelarjenje mora biti ločeno od logike kapitala in logike dobička. Čebelam je vedno potrebno dati tisto, kar je najboljše in najbolj zdravo za čebele.

Na čebelah se ne sme nikoli eksperimetirati, pač pa jih je potrebno pustiti živeti  v zdravem in varnem življenjskem okolju.

APITEKA KARNIKA

Apiteka Karnika

Ponudba

ZLATE KAPLJICE


Zlate kapljice so  lasten in izviren proizvod družbe APITEKA KARNIKA, ki vsebujejo esenco apiterapije.

Zlate kapljice so naraven proizvod,  ki  vsebuje  številne naravne elemente, ...Ogled ponudbe

MED


Med  se lahko uživa  v tekoči obliki (raztopljen ali segret)  ali v kristalizirani trdi  obliki.

Naravni  med  kristalizira (postane trd). To je naravna lastnost medu, ki dokazu...Ogled ponudbe

MATIČNI MLEČEK


Matični mleček  lahko uživamo neposredno  z vnosom v telo, da ga  na žlički zaužijemo (pojemo). Lahko se pa matični mleček  zaužije tudi na način, da se v kozarcu vode razstopi majhna žlička in se ...Ogled ponudbe

CVETNI PRAH


Cvetni prah  uživamo, kot hrano, torej  da  ga neposredno zaužijemo (pojemo). Lahko se pa cvetni prah uživa tudi  ob drugi hrani ali zmešan z drugimi čebeljnimi proizvodi, na primer  z ...Ogled ponudbe

PROPOLIS


Propolis neposredno  ni primeren  za hrano, niti ne za pijačo.

Propolis   se lahko  uporabi pri izdelavi  krem ali  kozmetike ter na takšen način pride  v dotik...Ogled ponudbe

VOSEK


Vosek ni primeren  za hrano, niti ne za pijačo.

Vosek  se lahko  uporabi pri izdelavi  kremali ali  kozmetike ter na takšen način pride  v dotik s kožo.

Po drug...Ogled ponudbe

ČEBELJI STRUP


Tisti ljudje, ki so elergični na čebelji pik, ne morejo  uživati čebeljega strupa.

Tisti ljudje, ki pa niso elergični na čebelji strup, lahko dopustijo, da jih čebela piči.  Neposredna posledica pi...Ogled ponudbe

POSLUŠANJE ČEBEL


Kadar  so čebele mirne, smo lahko v njihovi bližini, tako da jih slišimo. Zvok čebel ima podoben zven, kot da človek sedi ob reki in posluša njeno šumenje. To je zelo pomirjujoče  in&nbs...Ogled ponudbe

VDIHAVANJE ZRAKA IZ ČEBELJNEGA PANJA


Čebele  imajo v čebeljnem panju poseben  vonj, posebno vlago  in tudi  posebno temperaturo. Čebelar vse to zaznava in vsrkava vase neposredno ob delu s čebelami.

Vsa čebelarska opravila j...Ogled ponudbe

Pošlji povpraševanje Apiteka Karnika

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

  • Ime Apiteka Karnika
  • Polno ime APITEKA KARNIKA d.o.o.
  • Davčna številka 78520193 SI78520193
  • Matična številka 2335336000
  • Davčni zavezanec Ne

Odpiralni čas

  • Pon. - pet.:
  • Sobota:
  • Nedelja: