Notranja revizija, zunanja presoja kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti in svetovanje VERUM d.o.o. Posel in gospodarstvo

O podjetju

Notranja revizija, zunanja presoja kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti in svetovanje VERUM d.o.o.

VERUM družba za svetovanje d.o.o. je podjetje, ki ima bogate izlušnje na področju svetovanja, notranje revizije in zunanje presoje kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti.

Podjetje VERUM d.o.o. je kvalificirani izvajalec, z dolgoletnimi izkušnjami pri delu na projektih zunanje in notranje revizije.
Če se boste za to odločili, bo storitve notranjega revidiranja, zunanjo presojo kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti ali poslovno svetovanje, v vaši družbi izvajala pooblaščena revizorka, preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka Irena Terčelj Schweizer.

Revizorka je v letu 2008 pridobila tudi mednarodno licenco »Certified Internal Auditor«, ki jo podeljuje Inštitut notranjih revizorjev (The Institute of Internal Auditors – IIA), mednarodno strokovno združenje notranjih revizorjev, s sedežem v Združenih državah Amerike.

Ponudba podjetja za svetovanje, notranjo revizijo in zunanjo presojo notranjerevizijskih aktivnosti VERUM d.o.o.:

 • notranja revizija
 • zunanja presoja kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti
 • svetovanje

Notranja revizija

Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije.

Kako vam lahko pomagamo?

Strokovno, neodvisno in z ustrezno poklicno skrbnostjo:

 • svetujemo pri vzpostavitvi notranjerevizijske funkcije v vaši družbi
 • načrtujemo in izvajamo notranje revizije poslovanja na osnovi ocene tveganj
 • izdelamo poročila notranje revizije po izvedbi vsake posamezne notranje revizije
 • pripravimo polletna in letna poročila za vodstvo, nadzornike in lastnike družbe
 • izvajamo ciljno usmerjene revizije namenske porabe sredstev
 • izvajamo notranje revizije evropskih projektov
 • izvajamo druge dogovorjene notranjerevizijske posle.

Ena od pomembnih prednosti, ki jih zunanji izvajalec storitev notranjega revidiranja zagotavlja naročniku, je racionalno in učinkovito izvajanje notranjerevizijskega dela, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah pri izvajanju storitev notranjega revidiranja, predvsem finančnih družb in javnih zavodov. S tem je naročniku zagotovljena optimalna izvedba poslovne funkcije notranje revizije in prenos znanja na morebitne že zaposlene notranje revizorje.

Komu je notranja revizija namenjena?

 • družbam in proračunskim uporabnikom, ki so zakonsko obvezani, da vzpostavijo notranje-revizijsko funkcijo,
 • vodstvu družb in javnih zavodov, kot pomoč pri nenehnem izboljševanju uspešnosti poslovanja in obvladovanju tveganj, s katerimi se soočajo,
 • lastnikom podjetij za neodvisno kontrolo poslovanja družb.

Ponudnik izvaja storitve notranjega revidiranja pri naročniku skladno z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, skladno z drugimi pravili notranjega revidiranja razvrščenimi v Hierarhijo pravil notranjega revidiranja in skladno z notranjimi akti družbe (z Listino o ustanovitvi in delovanju notranje revizije in s Pravilnikom o delovanju notranje revizije).

Zunanja presoja kakovosti

Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (v nadaljevanju Standardi) navajajo, da mora notranjerevizijska služba opraviti zunanjo presojo kakovosti svojega dela vsaj enkrat na vsakih pet let. Zunanjo presojo kakovosti dela notranjerevizijske funkcije mora opraviti ustrezno usposobljeni, neodvisni pregledovalec.

Kako vam lahko pomagamo?

Družba Verum d.o.o. oz. pri njej zaposlena oseba, je ustrezno strokovno usposobljena in ima dolgoletne izkušnje na področju zunanje in notranje revizije ter na področju zunanjih presoj kakovosti notranjerevizijske funkcije.

 Osnovni namen izvedbe zunanje presoje je:

 • oceniti skladnost izvajanja notranjerevizijskih aktivnosti v družbi (naročniku), z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in izraziti mnenje o skladnosti s Standardi;
 • oceniti učinkovitost in dodano vrednost notranjerevizijskih aktivnosti pri dajanju zagotovil in pri svetovanju poslovodstvu, nadzornemu svetu oz. revizijskemu odboru in drugim zainteresiranim strankam ter
 • prepoznati možnosti za izboljšave pri delu notranjerevizijske službe in podati priporočila za izboljšave, za povečanje verodostojnosti in ugleda notranjerevizijske službe.

Svetovanje

Kako vam lahko pomagamo?

 • ocenjujemo poslovne procese in podajamo predloge za njihovo optimizacijo
 • podajamo predloge za izboljšanje že obstoječih notranjih kontrol in za vzpostavitev dodatnih kontrolnih aktivnosti
 • svetujemo pri vzpostavitvi registra tveganj in pri vzpostavitvi sistema spremljanja, merjenja, ocenjevanja in nadziranja tveganj
 • predlagamo odzive na zaznana tveganja in izboljšave pri obvladovanju tveganj
 • sodelujemo pri vzpostavitvi funkcije skladnosti
 • izobražujemo zaposlene, nanje prenašamo izkušnje in poznavanje dobrih praks,
 • izvajamo neodvisne ocenitve že obstoječih funkcij skladnosti pri družbi (naročniku).

Sodelovanje v revizijskih komisijah nadzornih svetov:

 • s strokovnostjo in izkušnjami pomagamo nadzornikom pri neprestanem izboljševanju aktivnosti nadzora nad družbami.

Ponudba in storitve

Ponudba podjetja za svetovanje, notranjo revizijo in zunanjo presojo notranjerevizijskih aktivnosti VERUM d.o.o.:

 • notranja revizija
 • zunanja presoja kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti
 • svetovanje

Notranja revizija, zunanja presoja kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti in svetovanje VERUM d.o.o.

Ponudba

Notranja revizija - Verum d.o.o.


VERUM družba za svetovanje d.o.o. je podjetje, ki ima bogate izlušnje na področju svetovanja, notranje revizije in zunanje presoje kakovosti notranjerevizijskih aktivnost...Ogled ponudbe

Zunanja presoja notranjerevizijskih aktivnosti - VERUM d.o.o.


VERUM družba za svetovanje d.o.o. je podjetje, ki ima bogate izlušnje na področju svetovanja, notranje revizije in zunanje presoje kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti.

Mednaro...Ogled ponudbe

Svetovanje - Verum d.o.o.


Kako vam lahko pomagamo?

ocenjujemo poslovne procese in podajamo predloge za njihovo optimizacijo podajamo predloge za izboljšanje ž...
Ogled ponudbe

Galerija podjetja

Pošlji povpraševanje Notranja revizija, zunanja presoja kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti in svetovanje VERUM d.o.o.

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

 • Ime Notranja revizija, zunanja presoja kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti in svetovanje VERUM d.o.o.
 • Polno ime VERUM družba za svetovanje d.o.o.
 • Davčna številka 92072640 SI92072640
 • Matična številka 1273205000
 • Davčni zavezanec Da

Odpiralni čas

 • Pon. - pet.:
 • Sobota:
 • Nedelja: