Računovodski servis, računovodske storitve, davčno svetovanje MAK.si - Maribor, Štajerska Posel in gospodarstvo

O podjetju

Računovodski servis, računovodske storitve, davčno svetovanje MAK.si - Maribor, Štajerska

Računovodski servis MAK.si iz Maribora nudimo svojim strankam celovite rešitve na področju računovodstva, davčnega svetovanja in poslovnega svetovanja.

Verjamemo, da Vam lahko ponudimo strokovne in kvalitetne računovodske  storitve, poslovno in davčno svetovanje.

Povezava z drugimi pravnimi in davčnimi podjetji nam omogoča, da našim strankam ponudimo kar se da celovite rešitve za podjetje. Z znanjem in izkušnjami, ki smo jih pridobili skozi vsa ta leta, lahko omogočimo našim strankam, da izboljšajo svoje poslovanje in prihranijo denar.

Računovodski servis MAK.si Maribor želimo ostati uglajen, strokoven in prijazen računovodski servis.

Ponudba podjetja Računovodski servis, računovodske storitve, davčno svetovanje MAK.si - Maribor, Štajerska:

 • računovodstvo
 • davčno svetovanje
 • poslovno svetovanje
 • osebni stečaji

Naše prednosti so vaše koristi! 

 • Z znanjem in izkušnjami prihranimo vaš čas in denar.
 • Veliko nam pomenijo dobri poslovni običaji, zanesljivost in prijaznost.
 • Do vsake stranke pristopamo individualno glede na njene specifične potrebe.
 • Prevzamemo vso odgovornost glede pravilnosti knjiženja.
 • Aktivno sodelujemo pri vseh inšpekcijskih pregledih.
 • Računovodstvo vam vodimo v naših ali vaših prostorih.
 • Imamo urejen poslovni čas.
 • Imamo urejeno cenovno politiko.

Računovodski servis, računovodske storitve, davčno svetovanje MAK.si - Maribor, Štajerska - pravi partner za vas!

Ponudba in storitve

Računovodski servis, računovodske storitve, davčno svetovanje MAK.si - Maribor, Štajerska nudi:

 • računovodstvo (Maribor - štajerska)
 • davčno svetovanje (Maribor - štajerska)
 • poslovno svetovanje (Maribor - štajerska)
 • osebni stečaji

Računovodske storitve in svetovanje opravljamo za pravne osebe, samostojne podjetnike, društva in druge zasebnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike).

V računovodskem servisu Mak.si Maribor lahko opravimo za vas naslednje storitve:

 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Analitično evidentiranje stroškov in prihodkov.
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd..
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračuni davka na dodano vrednost.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov) ter izračun želenih poslovnih kazalcev.
 • Izdelava davčnih bilanc in poročil.
 • Izdelava poročil za Banko Slovenije.
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Računovodske analize poslovanja.
 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil.
 • Obveščanje in opozarjanje podjetij na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti

Opravljamo tudi dodatne storitve:

 • priprava izvršb,
 • priprava opominov,
 • obračunavanje obresti,
 • prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje,
 • odjava delavcev,
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
 • računovodstvo na terenu (naš računovodja na sedežu stranke),
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih,
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih,
 • prevzem in dostava dokumentov
 • pravna pomoč, tudi pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij, s.p.-jev,
 • ustanovitve podjetij,
 • notarske storitve,
 • cenitve podjetij.

Uporabljajmo programsko opremo  uveljavljenih programskih hiš. Z večino naših strank sodelujemo z naslednjimi programi: Saop - iCenter, E računi,  MiniMax.

Računovodski servis, računovodske storitve, davčno svetovanje MAK.si - Maribor, Štajerska

Ponudba

Računovodstvo - Mak.si Maribor


Računovodske storitve in svetovanje opravljamo za pravne osebe, samostojne podjetnike, društva in druge zasebnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike).

V računovodskem servisu Mak.si, lahko oprav...Ogled ponudbe

Poslovno svetovanje - Mak.si Maribor


V računovodskem podjetju Mak.si Vam poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja nudimo tudi poslovno svetovanje .

Tako ponujamo še dodaten...Ogled ponudbe

Davčno svetovanje - Mak.si Maribor


Davčno svetovanje je tesno povezano z davki in vsako podjetje, katero posluje, mora upoštevati predpise veljavne zakonodaje. Davčno svetovanje zajema skrbno načr...Ogled ponudbe

Osebni stečaj - Mak.si Maribor


Osebni stečaj je postopek, ki omogoča prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okviru svojih zmožnosti poplačajo svoje upnike. V stečajnem postopku lahko predlagajo sodišču, da jih oprosti plač...Ogled ponudbe

Galerija podjetja

Pošlji povpraševanje Računovodski servis, računovodske storitve, davčno svetovanje MAK.si - Maribor, Štajerska

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

 • Ime Računovodski servis, računovodske storitve, davčno svetovanje MAK.si - Maribor, Štajerska
 • Polno ime NALEA, družba trgovino, storitve, gostinstvo in proizvodnjo, d.o.o.
 • Davčna številka 39545806 SI39545806
 • Matična številka 2198371000
 • Davčni zavezanec Da

Odpiralni čas

 • Pon. - pet.:
 • Sobota:
 • Nedelja: