Računovodstvo za podjetja, računovodja, Kranj, Gorenjska Posel in gospodarstvo

O podjetju

Računovodstvo za podjetja, računovodja, Kranj, Gorenjska

FINANČNI KONCEPTI, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.

Družba Finančni koncepti, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o. je bila ustanovljena 1.12.2008, da  s svojimi izkušnjami in znanjem s področja računovodstva, revizije in svetovanja pomagamo našim strankam pri osredotočanju na svoje poslovanje, nam pa prepustijo skrb v vezi računovodstva, priprave poslovnih in finančnih načrtov, iskanja virov financiranja, pridobivanja nepovratnih sredstev iz EU skladov, IT, finančne in davčne revizije ter finančnega in poslovnega svetovanja pri prodajah podjetij oziroma pri prevzemih tako tujih kot domačih družb.

Sodelujemo z domačimi in tujimi strokovnjaki, se izobražujemo na inštitutu za revizijo in računovodstvo ter pridobivamo praktična znanja z reševanji težav naših naročnikov. Smo strokovnjaki z referencami v mednarodnih in domačih revizijskih družbah PricewaterhouseCoopers, Fires, Deloitte,… s klienti iz vseh področij.

Ponudba podjetja Finančni koncepti d.o.o.:

 • računovodstvo
 • računovodski servis
 • finančno svetovanje
 • davčno svetovanje
 • revizija

Računovodstvo, računovodski servis, finančno svetovanje, davčno svetovanje Kranj Gorenjska 101

Računovodstvo, računovodski servis, finančno svetovanje, davčno svetovanje Kranj Gorenjska

Ponudba in storitve

Ponudba podjetja Finančni koncepti d.o.o.:

Računovodstvo

Računovodstvo ni samo premetavanje številk. Pomembna je skrbnost in natančnost ter poznavanje poslovanja stranke in njenih zahtev.

Prilagodimo se vašemu poslovanju ne glede na velikost podjetja (samostojni podjetniki, male, srednje ali velike družbe), če poslujete doma ali v tujini z željami po računovodskem servisu, nadzoru internega računovodstva ali le izdelavi letnih bilančnih poročil.  Z našimi izkušnjami na področju računovodstva in revizije, zmožnostjo prilagajanja in kreativnostjo vam lahko pomagamo pri:

 • poslovanju s tujino, plačilno sposobnostjo kupcev in dobaviteljev,
 • reševanju davčnih nejasnosti in pravilnim interpretacijam,
 • optimizacijo stroškov in analizo obstoječih stroškov,
 • vzpostavitvijo protokolov delovanja in kontrolnih točk,
 • izterjavi neplačanih račun ali predčasnem poplačilu,
 • sodelovanju z revizorjem in pripravi poročil.

Finančno in davčno svetovanje

Finančno in davčno svetovanje je proces optimizacije poslovanja, ki omogoča znižanje davčnih obveznosti preko:

 • znižanja davka od dohodka pravnih oseb,
 • znižanje dohodnine,
 • znižanje davka na dodano vrednost,
 • znižanja drugih davkov in prispevkov,
 • optimizacija finančnih tokov,
 • prestrukturiranje virov financiranja,
 • znižanje stroškov financiranja.

Naši nasveti ne vključujejo nezakonitih ukrepov in kratkoročnega poslovanja z dolgoročnimi posledicami.
Pri optimizaciji večinoma:

 • revidiramo dosedanje davčno poslovanje,
 • posodobimo poslovanje v računovodskem in poslovodskem smislu,
 • ustvarjamo dolgoročno strukturo in vizijo poslovanja,
 • vzpostavimo davčno načrtovanje,
 • prestrukturiramo poslovni proces,
 • vzpostavimo logiko investicij.

Revizija in revizijske storitve

Revidiranje pomeni neodvisno preiskovanje računovodstkih informacij podjetja s ciljem podati sodbo o računovodskih informacijah.

V Sloveniji so za revizijo v skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah zavezana vsa podjetja, ki v dveh zaporednih letih presegajo vsaj dva od naslednjih kriterijev:

 1. število zaposlenih preko 50,
 2. čisti prihodki od prodaje presegajo 7,3 mio EUR,
 3. vrednost aktive presega  3,65 mio  EUR.

V vsakem primeru pa so za revizijo zavezane velike družbe:

 1. banke,
 2. zavarovalnice,
 3. borza vrednostnih papirjev,
 4. družbe, ki morajo  v skladu z ZGD pripraviti konsolidirano letno poročilo.

Za vas opravljamo naslednje revizijske storitve:

 1. redne revizije v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
 2. ustanovitvene revizije,
 3. revizije pri statusnih spremembah (delitve, združitve, pripojitve),
 4. revizije stvarnih vložkov,
 5. izredne revizije,
 6. revizije za posebne namene,
 7. revizije poročevalskih paketov, pripravljenih z zahtevami matičnih družb,
 8. dogovorjene postopke in druge reviziji podobne storitve,
 9. revizije v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije,
 10. revizija namenske porabe sredstev,
 11. revizija delovanja sistema notranjih kontrol.

Računovodstvo, računovodski servis, finančno svetovanje, davčno svetovanje Kranj Gorenjska 102

Računovodstvo, računovodski servis, finančno svetovanje, davčno svetovanje Kranj Gorenjska

Računovodstvo za podjetja, računovodja, Kranj, Gorenjska

Ponudba

Računovodski servis Kranj


Računovodstvo ni samo premetavanje številk. Pomembna je skrbnost in natančnost ter poznavanje poslovanja stranke in njenih zahtev.

Prilagodimo se vašemu poslovanju ne glede na velikost podjetja...Ogled ponudbe

Davčno in finančno svetovanje Kranj


Finančno in davčno svetovanje je proces optimizacije poslovanja, ki omogoča znižanje davčnih obveznosti preko:

znižanja davka od dohodka pravnih oseb, znižanje dohodnine, znižanje davka na dodano vrednos...
Ogled ponudbe

Revizija Kranj


Revidiranje pomeni neodvisno preiskovanje računovodstkih informacij podjetja s ciljem podati sodbo o računovodskih informacijah.

V Sloveniji so za revizijo v skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah...Ogled ponudbe

Galerija podjetja

Pošlji povpraševanje Računovodstvo za podjetja, računovodja, Kranj, Gorenjska

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

 • Ime Računovodstvo za podjetja, računovodja, Kranj, Gorenjska
 • Polno ime FINANČNI KONCEPTI, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
 • Davčna številka 48723002 SI48723002
 • Matična številka 3446581000
 • Davčni zavezanec Da