3 načini, kako čim bolje varovati prireditev

3 načini, kako čim bolje varovati prireditev
3 načini, kako čim bolje varovati prireditev

03. 09. 2020 14:16 varovanje prireditev Slovenija Vir: 911vrs.si

Ena od pomembnih nalog organizatorja prireditev je, da poskrbijo za varnost vseh obiskovalcev.

To je njegova odgovornost in skrb, ki je ne sme prezreti. Še posebej je to pomembno na velikih dogodkih, kjer se zastavlja še več varnostnih vprašanj. Pogosto pa se zgodi, da se varnost postavlja na stranski tir - tudi kadar se prerazporeja denar, namenjen za organizacijo prireditve. 

OCENA TVEGANJA
Ko začnete načrtovati prireditev, je potrebno izvesti oceno tveganja. S tem ugotovite, če lahko nastanejo splošne in posebne varnostne težave. Predvsem upoštevajte namen vašega dogodka, koliko udeležencev bo prišlo na dogodek, in seveda okolico oziroma kraj same prireditve.
Pred samo prireditvijo je torej treba razmislit o vseh možnih scenarijih, ki bi lahko nastopili - na primer kako se lotiti evakuacije, če pride do požara, potresa ali drugega pripetljaja. S tem lahko ocenite, kakšno stopnjo varovanja potrebujete.

 NAČRT ZA IZREDNE RAZMEREPred samo prireditvijo se morate s svojo ekipo, ki je skrbi za varnost, organizirati, kaj storiti, če pride do najhujših možnih zapletov in ravnanj udeležencev. Ustvariti morate načrt, kako boste postopali, komunicirali med sabo, kako bodo šle varnostne poti, kdo in kako boste usmerjali obiskovalce in podobno.

 PREGLEJTE SVOJE OSEBJE
Žal varnostna tveganja lahko pridejo tudi v interni ekipi. Zato je treba poskrbeti, da vsakega sodelujočega skrbno pregledate in se prepričate, da nimajo deviantnih namenov. Potrebno je pridobiti potrdila o nekaznovanosti in po potrebi pridobiti še druga potrdila. Če je dogodek velik in boste potrebovali veliko sodelujočih oseb, potem jim priskrbite da se med sabo lahko prepoznajo. Tako se lahko prepreči nepooblaščen vstop v prostore, ki so namenjeni samo za sodelujoče pri organizaciji prireditve

 Poskrbeti je treba, da se vsi sodelujoči na prireditvi počutijo dobro in so primerno zaščiteni oziroma zavarovani pred možnimi neprijetnimi dogodki, še posebej, če je udeleženih veliko ljudi. V primerih, da nimate dovolj osebja za varovanje prireditev , se priporoča najem varnostne agencije.