Kdaj se odločiti za partnersko terapijo?

Kdaj se odločiti za partnersko terapijo?
Kdaj se odločiti za partnersko terapijo?

16. 11. 2020 13:40 psihoterapija Slovenija Vir: antistresklinika.si

Partnerska terapija je vrsta psihoterapije, pri kateri terapevt pomaga paru oziroma posameznikoma, ki sta v romantičnem razmerju, da boljše razumeta svoj odnos in njegovo dinamiko, kako reševati medsebojne konflikte in kako izboljšati zadovoljstvo s samim odnosom, pri čemer se uporablja različne tehnike in metode.

Zaradi katerih težav se pari načeloma odločajo za terapijo?
Za partnersko psihoterapijo se pari po navadi odločijo takrat, ko ugotovijo, da nekaterih težav v svojem partnerskem odnosu ne zmorejo več rešiti sami. Najpogosteje pa gre za težave v zvezi s starševstvom in vzgojo otrok, z upravljanjem denarja, spolnostjo, zasvojenostjo, nezvestobo,, čustveno odtujenostjo in konfliktno komunikacijo.

Odločitev za partnersko psihoterapijo je primerna tudi v primeru, ko se par sooča z večjimi življenjskimi spremembami, kot je npr. poroka, rojstvo otroka, selitev v skupen dom, skrb za starše, brezposelnost enega od partnerjev in podobno. Podpora psihoterapevta pa lahko koristi tudi v primeru, če se eden izmed partnerjev sooča s težjo kronično boleznijo ali duševno stisko, kot je anksioznost ali depresija.

Ali lahko partnerska psihoterapija reši zvezo?
Partnerska psihoterapija predstavlja le en način reševanja težav v odnosu, tako da ne moremo z gotovostjo trditi, kaj se bo tekom terapije zgodilo izboljšanje. Vedeti moramo, da je cilj psihoterapije predvsem ta, da s pomočjo psihoterapevta oba partnerja prideta do poglobljenega razumevanja njunega odnosa ter izzivov, s katerimi se trenutno spopadata ali pa sta se spopadala v preteklosti. Od narave težav in seveda volje obeh posameznikov pa je odvisno, ali bosta partnerja začela graditi bolj kvaliteten odnos ali pa se bosta odločila, da je razhod najboljša rešitev za oba.

Naloga oziroma vloga terapeva je, da z vsakim posameznikom vzpostavi zaupen in enakopraven odnos. To lahko omogoči, da najprej slišita sebe in svojo resnico, jo predstavita svojemu partnerju bolj mirno, prevzameta svojo odgovornost, ki jo imata drug do drugega ter s tem gradita na varni in zaupni navezanosti naprej.