Varovanje prireditev

Varovanje prireditev
Varovanje prireditev in večjih javnih dogodkov

22. 05. 2020 12:28 Varovanje prireditev Slovenija Vir: 911vrs.si

Varovanje prireditev je z leti postalo izredno pomembno, saj so organizatorji prireditev in javnih dogodkov opazili, da prireditev s pomočjo pravilnega varovanja lahko potega veliko bolj sproščeno in korektno. Vsakdo, ki se udeleži določenega dogodka, si želi, da bi se imel dobro in da bi se počutil varno.

Varovanje prireditev je z leti postalo izredno pomembno, saj so organizatorji prireditev in javnih dogodkov opazili, da prireditev s pomočjo pravilnega varovanja lahko potega veliko bolj sproščeno in korektno. Vsakdo, ki se udeleži določenega dogodka, si želi, da bi se imel dobro in da bi se počutil varno. Ravno zato je nujno potrebna konkretna varnost in nadzor celotnega dogajanja.

Varovanje prireditev običajno poteka tako, da najeto podjetje poskrbi za celotno izvedbo varnosti na dogodku. Če si želimo zagotoviti uspešno varovanje, moramo poskrbeti, da izvajalcu varovanja podamo vse potrebne podatke o vrsti prireditve ter o približnem številu ljudi, ki se bodo prireditve udeležili. Prireditev mora biti seveda dobro načrtovana. Le tako bo izvajalec varovanja lahko podal svoje strokovno mnenje o načinu varovanja.

Varovanje prireditev ne zajema le varovanja ljudi na prireditvenem prostoru. Navadno vključuje tudi varovanje avtomobilov na parkirišču. Nadzoruje se tudi prodajanje vstopnic, da ne pride do kakšnega neljubega incidenta. V kolikor je to potrebno, nam podjetje za varovanje lahko pomaga tudi izbrati primeren prireditveni prostor ter nam pred dogodkom pomaga urediti celotno prizorišče ter poti ki vodijo iz parkirišča do vstopa na kraj dogodka.

Za dobro varovanje prireditev je ključnega pomena to, da si vodja varovanja natančno ogleda celotni prireditveni prostor. Le tako se bo lahko pravilno odločil, koliko varnostnikov bo potrebnih. Na večjih prireditvah so vedno prisotni tudi gasilci, ki poskrbijo za morebitne požare in nesreče. Seveda poteka varovanje prireditve po strogem načrtu, ki se ga pripravi v skladu z navodili. Ta vključuje varovanje prireditve, požarno varnost celotnega dogodka, morebitno organizacijo prve pomoči v primeru nesreče ter zelo pomembno organizacijo prometne ureditve, ki je zagotovo ne smemo zanemariti.

Varovanje prireditev obsega tudi postavljanje zaščitnih ograj ter varnostnih koridorjev. Pri večjih prireditvah pa se postavijo tudi informativne tabele in usmerjevalne table, ki so obiskovalcem in rediteljem v veliko pomoč.