Arhitekturno projektiranje samostojnih stanovanjskih hiš Gradbeništvo

O podjetju

Arhitekturno projektiranje samostojnih stanovanjskih hiš

ARNOME - arhitektura in prostor

Glavna dejavnost podjetja ARNOME (ARhitektura NOvo MEsto) je arhitekturno projektiranje objektov (stanovanjska hiša, zidanica, legalizacija nelegalno zgrajenega objekta, nezahtevni objekt) in izdelava projektne dokumentacije (pretežno projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD), vključno z vlogami in zastopanjem strank pred upravnimi organi. Delujemo tako na ožjem in širšem območju regije Dolenjska, kot tudi drugod po Sloveniji.

Pri izdelavi projektne dokumentacije sodelujemo z različnimi projektanti in strokovnjaki s področja arhitekturnega in gradbenega projektiranja ter koordiniramo izdelavo celovite projektne dokumentacije z vsemi zakonsko predpisanimi sestavinami.

Arhitekturno projektiranje samostojnih stanovanjskih hiš 101

Arhitekturno projektiranje samostojnih stanovanjskih hiš

Ponudba in storitve

Področje dela:

 • zasnova in oblikovanje objektov
 • preverba urbanističnih in oblikovnih določil za gradnjo na določeni lokaciji
 • pridobivanje projektnih pogojev in soglasij za priključitev
 • izdelava vodilnih map
 • izdelava načrtov arhitekture
 • koordinacija izdelave ostalih predpisanih sestavin projektne dokumentacije (načrti, elaborati, študije,…), ki jih izdelujejo projektanti drugih strok

Vrste projektne dokumentacije:

 • idejna zasnova objekta ( IDZ) s 3D prikazi
 • dokumentacija za pridobivanje projektnih pogojev in soglasij pristojnih soglasodajalcev
 • projektna dokumentacija k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja (PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)
 • projektna dokumentacija za izvedbo gradbenih del (PZI - projekt za izvedbo)
 • projektna dokumentacija za uporabno dovoljenje (PID – projekt izvedenih del)

Vrste gradenj:

 • novi objekti (nova gradnja)
 • prenove in preureditve obstoječih objektov (prizidava, nadzidava, rekonstrukcija,…) ter legalizacija obstoječih nelegalno zgrajenih objektov

Vrste objektov:

 • enodružinska stanovanjska hiša in stanovanjski objekti
 • gospodarski objekt, poslovni objekt, industrijski objekt,…
 • nezahtevni in enostavni objekt

Ostalo:

 • priprava vlog za izdajo gradbenega dovoljenja
 • zastopanje strank v upravnih postopkih pred upravnimi organi
 • izvajanje projektantskega in gradbenega nadzora

Arhitekturno projektiranje samostojnih stanovanjskih hiš

Ponudba

Prostorska preveritev


Prostorska preveritev – priprava informacije z možnostmi gradnje in oblikovnimi določili za določeno lokacijo na osnovi parcelne številke in katastrske občine.

Ogled ponudbe

Idejna zasnova (IDZ)


Idejna zasnova (IDZ) – izdelava idejne zasnove z arhitekturnim oblikovanjem objekta, skladno z željami naročnika in prostorskimi možnostmi na lokaciji s predvideno gradnjo.

Ogled ponudbe

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)


Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) – izdelava celovite projektne dokumentacije z zakonsko predpisanimi sestavinami, ki je kot priloga potrebna ob zahtevi za izdajo gradbenega...Ogled ponudbe

Projekt za izvedbo gradbeno obrtniških del (PZI)


Projekt za izvedbo gradbeno obrtniških del (PZI) – izdelava projektne dokumentacije, ki je navadno nadgradnja posameznih načrtov iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s tehnični...Ogled ponudbe

Projekt izvedenih del (PID)


Projekt izvedenih del (PID) – izdelava projektne dokumentacije izvedenih del po končani gradnji objekta, ki je obvezna sestavina zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.

Ogled ponudbe

Elaborat


Elaborat – izdelava ali koordiniranje elaboratov, ki so predpisani pri določeni projektni dokumentaciji. 

Ogled ponudbe

3D prikaz objekta


3D prikaz objekta - izdelava 3D modela s prikazom oblikovnih značilnosti objekta.

Ogled ponudbe

Galerija podjetja

Pošlji povpraševanje Arhitekturno projektiranje samostojnih stanovanjskih hiš

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

 • Ime Arhitekturno projektiranje samostojnih stanovanjskih hiš
 • Polno ime ARNOME - arhitektura in prostor, Matej Štor s.p.
 • Davčna številka 12511161 SI12511161
 • Matična številka 3218597000
 • Davčni zavezanec Ne