Geodetske storitve, ureditev mej, geodetske meritve, Gorenjska Gradbeništvo

O podjetju

Geodetske storitve, ureditev mej, geodetske meritve, Gorenjska

GEOTON, geodetske storitve, Peter Čadež s.p.

V podjetju Geoton izvajamo vse vrste geodetskih storitev:

 • Ureditev meje
 • Parcelacija
 • Izravnava meje
 • Označitev meje
 • Vpis v kataster
 • Evidentiranje zemljišča pod stavbo
 • Izdelava geodetskega načrta
 • Opazovanja premikov in posedanja objektov
 • Zakoličevanje objektov
 • Zakoličevanje komunalnih vodov, cest...
 • Kataster komunalnih naprav
 • Urejanje dokumentacije
 • Svetovanje

Smo mlado in energetično podjetje. Redno spremljamo novosti v razvoju geodezije in se udeležujemo raznih seminarjev in izobraževanj. Delo vedno opravimo hitro in strokovno. Ob tem smo pozorni na želje in potrebe strank.

Naš cilj je zagotoviti vsem našim strankam najvišjo možno kakovost vseh geodetskih storitev po konkurenčnih cenah. Smo visoko strokovno usposobljeni in uporabljamo najnovejšo tehnologijo.

Naše prednosti so:

 • kakovostna izvedba meritev,
 • hitra izvedba del,
 • ugodne cene.

Geodetske storitve, ureditev mej, geodetske meritve - Peter Čadež 01

Ureditev meje

Je postopek s katerim se točno določi potek meje med vašo in sosednjimi parcelami, ko je meja med njimi vprašljiva.

Označitev meje

Označitev meje se na željo lastnika izvede v naravi s postavitvijo mejnikov na urejenih mejah. Označitev lahko opravi le pooblaščeno geodetsko podjetje ob obvestitvi lastnikov sosednjih parcel.

Izravnava meje

Izravnava meje je sprememba urejene meje s predhodnim sporazumom obeh lastnikov parcel. Izravnava meje se izvede iz različnih razlogov: lažja obdelava parcele, ureditev dostopa …

Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena in vsebuje podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih in inženirskih objektih, rabi zemljišč ter podatke o zemljiških parcelah.

Kataster stavb

Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in delih stavb in se povezuje z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo.

Če zemljišče pod stavbo ni evidentirano v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin, mora vlagatelj poleg zahteve za vpis v kataster stavb, vložiti še zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo.

Parcelacija

Parcelacija je delitev ene ali združitev več parcel z enakim pravnim stanjem. S parcelacijo se morajo strinjati vsi solastniki. Izvaja se ob prodaji dela parcele, delitvi parcele med dediče, ločevanju pozidanih zemljišč od kmetijskih itd.

Zakoličevanje objektov

Zakoličba objekta je potrebna pred začetkom gradnje najrazličnejših objektov. Geodetsko podjetje na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja v naravo prenese glavne karakteristične točke objekta, ki so potrebne za izgradnjo projekta. Po končani zakoličbi je izdan zapisnik o zakoličenju objekta.

Geodetske storitve, ureditev mej, geodetske meritve - Peter Čadež 02

Za dodatna vprašanja ali nasvet nas pokličite ali pošljite povpraševanje, odgovorili bomo v najkrajšem možnem času.

Geodetske storitve, ureditev mej, geodetske meritve, Gorenjska - GEOTON, geodetske storitve, Peter Čadež s.p.

Geodetske storitve, ureditev mej, geodetske meritve, Gorenjska

Ponudba

Ureditev meje


Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali ...Ogled ponudbe

Označitev meje


Označitev meje se na željo lastnika izvede v naravi s postavitvijo mejnikov na urejenih mejah. Označitev lahko opravi le pooblaščeno geodetsko podjetje ob obvestitvi lastnikov ...Ogled ponudbe

Izravnava meje


Izravnava meje je sprememba urejene meje s predhodnim sporazumom obeh lastnikov parcel. Izravnava meje se izvede iz različnih razlogov: lažja obdelava parcele, ureditev dostopa …

Ogled ponudbe

Geodetski načrt


Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena in vsebuje podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih in inženirskih objektih, rabi zemljišč ter podatke o zemljiških parcelah.

Ogled ponudbe

Vpis v kataster


Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in delih stavb in se povezuje z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo.

Če zemljišče pod stavbo ni evidentirano ...Ogled ponudbe

Parcelacija


Parcelacija je delitev ene ali združitev več parcel z enakim pravnim stanjem. S parcelacijo se morajo strinjati vsi solastniki. Izvaja se ob prodaji dela parcele, delitvi parcele med dediče, ločevanju...Ogled ponudbe

Zakoličevanje objektov


Zakoličba objekta je potrebna pred začetkom gradnje najrazličnejših objektov. Geodetsko podjetje na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja v naravo prenese glavne karakteristične točke objekt...Ogled ponudbe

Galerija podjetja

Pošlji povpraševanje Geodetske storitve, ureditev mej, geodetske meritve, Gorenjska

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

 • Ime Geodetske storitve, ureditev mej, geodetske meritve, Gorenjska
 • Polno ime GEOTON, geodetske storitve, Peter Čadež s.p.
 • Davčna številka 47961473 SI47961473
 • Matična številka 6456367000
 • Davčni zavezanec Ne