Detektivske storitve za podjetja Družba in javne storitve

O podjetju

Detektivske storitve za podjetja

Detektiv Aljaž Jurejevčič

Detektivske storitve za podjetja nudi detektiv Aljaž Jurejevčič, ki je licencirani detektiv. Pri detektivski dejavnosti spoštujem posameznika, etični kodeks in izvajam naloge v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti. Glede na dogajanja, ki jih narekuje današnji čas vam želim ponuditi širok nabor detektivskih storitev. 

Detektiv Aljaž Jurejevčič detektivske storitve za podjetja opravlja v Ljubljani in ostali Sloveniji.

Kaj detektiv lahko dela?

26. člen ZDD-1 (detektivovo delovno področje): Detektiv lahko opravljamo dejavnosti na področjih, ki so opredeljene s tem zakonom.
Detektivi pridobivamo informacije o:

 • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih;
 • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule;
 • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov;
 • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod;
 • anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj;
 • dolžnikih in njihovem premoženju;
 • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni;
 • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah;
 • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih;

Detektiv Aljaž Jurejevčič nudi detektivske storitve za podjetja in:

 • Kontrola in nadzor bolniškega staleža
 • Zloraba potnih stroškov
 • Test alkoholiziranosti
 • Poslovno obveščanje
 • Osebno vročanje
 • Osebna zaznava
 • Nezvestoba partnerja
 • Pogrešane ali skrite osebe
 • Poizvedovanje o dolžnikih
 • Nadzor nad mladoletniki
 • Tatvine

POSEBNA PONUDBA:

 • Nadzor nad mladoletniki

Diskretno preverimo v kakšni družbi se gibljejo mladoletniki in s kom se družijo. Ugotovimo oz. preverimo, če so znotraj družbe prisotna mamila, alkohol ali nasilje posameznikov.

 • Business intelligence (poslovno obveščanje)

Diskretno preverimo, pridobimo in analiziramo podatke o:

 • Konkurenci
 • Odgovornih osebah
 • Poslovnih partnerjih
 • Bodočih poslovnih partnerjih
 • Zaposlenih / nekdanjih zaposlenih

Detektivi lahko zbiramo informacije s terenskim poizvedovanjem in osebno zaznavo. Informacije, ki jih pridobimo, ustrezno foto in video dokumentiramo. Za zbiranje podatkov uporabljamo zakonita sredstva in metode.

Detektiv Aljaž Jurejevčič 101

Detektivske storitve za podjetja

 

Detektivske storitve za podjetja

Ponudba

Cenik detektivskih storitev


Cenik detektivskih storitev

V Sloveniji zasebni detektivi še nimamo enotnega cenika. Po priporočilu Detektivske Zbornice Republike Slovenije je priporočena cena urne postavke detektiv...Ogled ponudbe

Kontrola in nadzor bolniškega staleža


Kontrola in nadzor bolniškega staleža

Bolniške odsotnosti so zelo pogoste, za delodajalce pa zelo neprijetne. V veliki meri so bolniške odsotnosti upravičene, gre pa tudi za primere zave...Ogled ponudbe

Zloraba potnih stroškov


Zloraba potnih stroškov

Ko govorimo o zlorabi pri obračunavanju stroškov prevoza na delo, gre za primere posameznikov, ki si zavestno višajo mesečne prejemke in s tem oškodujejo d...Ogled ponudbe

Test alkoholiziranosti


Test alkoholiziranosti

Raba alkohola in drog na delovnem mestu ima lahko negativne posledice za delavce kot tudi samo podjetje. Med njimi so pogostejše kratkoročne odsotnosti z dela, manjša usp...Ogled ponudbe

Nadzor nad mladoletniki


Nadzor nad mladoletniki

Diskretno preverimo v kakšni družbi se gibljejo mladoletniki in s kom se družijo. Ugotovimo oz. preverimo, če so znotraj družbe prisotna mamila, alkohol ali nasilje posamezniko...Ogled ponudbe

Tatvine


Tatvine

V kolikor obstoji sum, da doma ali na delovnem mestu izginjajo predmeti, denar, gorivo... nas pokličite in pomagali vam bomo razjasniti vzrok izginjanja predmetov. Nastavljamo tudi pasti za domače t...Ogled ponudbe

Business intelligence (poslovno obveščanje)


Business intelligence (poslovno obveščanje)

Diskretno preverimo, pridobimo in analiziramo podatke o:

Konkurenci Odgovornih osebah Poslovnih partnerjih Bodočih poslovnih partnerjih Za...
Ogled ponudbe

Osebno vročanje


Osebno vročanje

Detektivi vročamo pisemske pošiljke, za sodišča in druge državne organe tako fizičnim kot tudi pravnim osebam. Glede na pošiljatelja pisanja, moramo detektivi pri vročitv...Ogled ponudbe

Osebna zaznava


Osebna zaznava

Detektivi lahko pridobivamo informacije tudi z neposrednim osebnim zaznavanjem na javnih krajih, javno dostopnih odprtih in zaprtih prostorih, ter krajih in prostorih, ki so vidni z javno dost...Ogled ponudbe

Nezvestoba partnerja


Nezvestoba partnerja

Za naročnika detektivi preverimo ali ima partner kakršno koli razmerje oz. odnos z drugo osebo. Nudimo pomoč tistim, ki se srečujete z nezvestobo svojega partnerja. Pridobljene in...Ogled ponudbe

Pogrešane ali skrite osebe


Pogrešane ali skrite osebe

Naše delovno področje je tudi iskanje pogrešanih oz. skritih oseb. Prenekateri svoje bivališče menjajo, da se izognejo raznim obveznostim ali do so upra...Ogled ponudbe

Poizvedovanje o dolžnikih


Poizvedovanje o dolžnikih

Zbiramo informacije oz. podatke za upnike, ki so pomembni za izvršilni postopek (preverjanje izvršilnih sredstev dolžnikov, podatke o bivališčih).

Pri...Ogled ponudbe

Galerija podjetja

Pošlji povpraševanje Detektivske storitve za podjetja

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

 • Ime Detektivske storitve za podjetja
 • Polno ime Detektiv, Aljaž Jurejevčič s.p.
 • Davčna številka 61912441 SI61912441
 • Matična številka 6724396000
 • Davčni zavezanec Ne