Faktoring, odkup terjatev pravnih oseb, posojila pravnim osebam - Modre finance d.o.o. Posel in gospodarstvo

O podjetju

Faktoring, odkup terjatev pravnih oseb, posojila pravnim osebam

Modre finance d.o.o.

V podjetju Modre Finance d.o.o. nudimo storitve faktoringa, torej odkup terjatev pravnih oseb in pa posojila pravnim osebam. 

Faktoring je finančna storitev, ki vašemu podjetju omogoča predčasno financiranje in s tem povečanje likvidnosti na podlagi odstopa kratkoročnih (do 120 dni), prenosljivih, nespornih in nezapadlih terjatev, ki izhajajo iz naslova dobave blaga in storitev v korist vaših kupcev.

Nudimo vam odkup vseh obstoječih nezapadlih terjatev in vseh bodočih nastalih terjatev do izbranih dolžnikov ali odkup samo posameznih terjatev!

Kako poteka faktoring?

Vašemu kupcu izdate račun za dobavo blaga ali storitev. Izdan račun posredujete našemu podjetju. Odkup računa potrdimo in pripravimo odkupno dokumentacijo skupaj s faktoring pogodbo. Dolžnik potrdi obstoj terjatev in da soglasje k odstopu terjatev. Po prejemu podpisane dokumentacije vam v celoti nakažemo sredstva po odkupljenem računu, zmanjšana za faktorinško provizijo s pripadajočim DDV.

Prednosti in koristi faktoringa:

Faktoring postaja nepogrešljiva vrsta kratkoročnega financiranja, še posebej v časih, ko je posojila pri bankah vse težje najeti. Primeren je tako za mala kot srednje velika podjetja, ki prodajajo z odloženim rokom plačila.
Vaše podjetje bo s prodajo terjatev sposobno tekoče izpolnjevati nova naročila, uravnavati denarni tok in likvidnost. S pomočjo faktoringa bo izboljšalo tudi strukturo financiranja ter tako prispevalo k boljši bonitetni oceni.

Stroški faktoringa:

V nasprotju z večino faktorinških hiš, ki vam poleg administrativnih stroškov in provizije zaračunajo še dodatne obresti, v podjetju Modre finance za storitev zaračunamo le faktorinško provizijo.
Višina le-te se izračuna kot % od zneska odstopljenih terjatev, odvisna pa je od narave in obsega terjatev, bonitet prodajalca terjatev in dolžnika, plačilnega roka in zavarovanja regresne pravice.

Danes je faktoring ena izmed najbolj konkurenčnih in v svetovnem merilu vse bolj uveljavljenih finančnih storitev. Tudi v Sloveniji je faktoring vse bolj prepoznaven, saj se število uporabnikov iz leta v leto povečuje, kar kaže tudi kontinuirana 30-odstotna rast.

Potrebujete storitve faktoringa ali hitro in ugodno financiranje? Kontaktirajte nas, skupaj bomo našli najbolj optimalno rešitev za vas!

Posojila pravnim osebam, faktoring, odkup terjatev pravnih oseb 101

Ponudba in storitve

Prednosti, ki vam jih prinaša prodaja terjatev Modrim financam:

 • Ugodno in hitro financiranje, ki ne povečuje zadolženosti s posojili.
 • Sredstva vam nakažemo v celoti takoj ob odkupu, zmanjšana le za faktorinško provizijo.
 • Enostavno pridobivanje denarnih virov le na osnovi potrjene fakture, brez zamudnih postopkov odobravanja.
 • Pravočasno poravnavanje obveznosti do dobaviteljev in koriščenje popustov v primeru predčasnih plačil.
 • Nemoteno izvajanje poslovnih procesov in hitro reagiranje na tržne priložnosti.
 • Enostavnejše planiranje in uravnavanje denarnih tokov.
 • Prodaja z daljšimi plačilnimi roki in s tem večja konkurenčnost.
 • Izboljšanje bilančne strukture, kazalnikov poslovanja, bonitetne ocene in posledično kreditne sposobnosti.

Faktoring, odkup terjatev pravnih oseb, posojila pravnim osebam - Modre finance d.o.o.

Ponudba

Faktoring


V podjetju Modre Finance d.o.o. smo specializirani za faktoring. Nudimo hiter in cenovno ugoden odkup terjatev pravnih oseb.

 

...
Ogled ponudbe

Posojila pravnim osebam


Potrebujete hitro in ugodno financiranje? 

Kontaktirajte nas, skupaj bomo našli najbolj optimalno rešitev za vas!

Ogled ponudbe

Galerija podjetja

Pošlji povpraševanje Faktoring, odkup terjatev pravnih oseb, posojila pravnim osebam - Modre finance d.o.o.

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

 • Ime Faktoring, odkup terjatev pravnih oseb, posojila pravnim osebam - Modre finance d.o.o.
 • Polno ime MODRE FINANCE, finančne in druge storitve, d.o.o.
 • Davčna številka 58406549 SI58406549
 • Matična številka 6641083000
 • Davčni zavezanec Da

Odpiralni čas

 • Pon. - pet.:
 • Sobota:
 • Nedelja: